85 miljoonan dollarin siemenrahoitus: Mikä tekee Sentientistä erottuvan?

Sentient Review

Avoimen lähdekoodin tekoälyalusta Sentient ilmoitti eilen illalla keränneensä 85 miljoonan dollarin siemenkierroksen. Rahoitusta johtivat Peter Thielin Founders Fund, Pantera Capital ja Framework Ventures, ja siihen osallistuivat Ethereal Ventures, Foresight Ventures, Robot Ventures, Symbolic Capital, Delphi Ventures, Hack VC, Arrington Capital, HashKey Capital ja Canonical Crypto.

Tämä merkittävä rahoitus on erityisen huomionarvoista, kun otetaan huomioon nykyinen hieman vaisu ja hiljainen markkinaympäristö. Myös Polygonin perustajan Sandeep Nailwalin ja EigenLayerin perustajan ja toimitusjohtajan Sreeram Kannanin kuuluminen Sentientin ydinajatushautomoon ja rahoittajiin on herättänyt paljon huomiota. Mikä tekee Sentientistä niin houkuttelevan?

Mikä on Sentient?

Sentient on tekoälytutkimusorganisaatio, jonka tavoitteena on rakentaa avointa yleistä tekoälytaloutta. Se kehittää alustaa ja protokollaa, jonka avulla avoimen lähdekoodin tekoälykehittäjät voivat ansaita rahaa malleillaan, datallaan ja muilla innovaatioillaan.

Täällä kehittäjät voivat tehdä yhteistyötä rakentaakseen tehokkaita tekoälymuistutuksia ja tulla keskeisiksi sidosryhmiksi, jotka edistävät tekoälyn muutosta ja vaurautta uudessa avoimessa AGI-taloudessa.

Vastauksena nykyiseen tekoäly-ympäristön kannustimien puutteeseen ja vaikeuteen saavuttaa merkittävää edistystä yksittäisillä ponnisteluilla Sentient ehdottaa ”OML” (Open, Monetize, Loyalty) -mallia.

Tämän mallin tavoitteena on edistää yhteistä avointa AGI-taloutta luomalla yhteistoiminnallinen ja avoin AGI-talousjärjestelmä, jossa on mukana miljoonia tekoälyagentteja ja miljardeja käyttäjiä, mikä antaa loputtomasti vauhtia sovellusten innovoinnille ja kehitykselle.

Sentientin strateginen neuvonantaja Sandeep Nailwal (Polygonin toinen perustaja) totesi: ”Sentient rakennetaan Polygon AggLayerin varaan, ja se palkitsee insinöörejä tehtävistä, kuten datan merkitsemisestä ja jalostamisesta sekä muista tekoälymallien kouluttamiseen liittyvistä toimista. Onnistuessaan Sentient voi muuttaa ihmisen ja tekoälyn välisten suhteiden suuntaa.” Nailwal on myös keskeinen tekijä Sentientissä.

Lisäksi Sentient luo rajattoman yhteistyö- ja keskustelufoorumin, jolla varmistetaan, että jokaisen osallistujan kannustimet ja panos tunnustetaan oikeudenmukaisesti. Näin edistetään innovatiivisten ideoiden törmäystä ja integrointia ja lisätään samalla koko järjestelmän avoimuutta ja uskottavuutta.

Sandeep Nailwalin mukaan ajatus Sentientistä sai alkunsa hänen ja EigenLayerin perustajan Sreeram Kannanin välisestä keskustelusta. He keskustelivat siitä, miten kryptovaluutta voisi ratkaista tekoälyn hajauttamiseen ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja miten Polygon voisi olla mukana tässä rakenteellisessa muutoksessa, mikä kylvi toivon siemeniä Sentientille.

Kannan kertoi myöhemmin tästä konseptista Princetonin yliopiston professorin Pramod Viswanathin ja Intian tiedeinstituutin professorin Himanshu Tyagin kanssa. Sattumalta tämä sopi yhteen heidän meneillään olevan tutkimuksensa kanssa, josta lopulta syntyi Sentient.

Sentientin ydinajatushautomo ja osallistujat

Sentientin virallisen lausunnon mukaan Sentient Foundation on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka ohjauskomiteaan kuuluu Sandeep Nailwal ja kaksi insinööriprofessoria sekä riskistudio:

  1. Pramod Viswanath, Forrest G. Hamrickin insinööritieteiden professori Princetonin yliopistossa: Vastaa tutkimuksen ohjauksesta.
  2. Himanshu Tyagi, Intian tiedeinstituutin insinööriprofessori: Vastaa teknisestä ohjauksesta.
  3. Sandeep Nailwal, Polygonin toinen perustaja: Vastaa strategisesta ohjauksesta.
  4. Sensys, joka on tuotteita ja sovelluksia Sentientille luova riskistudio, huolehtii kasvusta. Sensysin johtajana toimii Symbolic Capitalin perustaja Kenzi Wang.

On syytä huomata, että tutkimuksen ohjauksesta vastaava Pramod Viswanath on tehnyt merkittävää työtä langattoman viestinnän alalla. Hänen toimiessaan Flarion Technologiesin perustajainsinöörinä vuonna 2020 hän auttoi kehittämään kehyksen, josta tuli langattomien 4G LTE -verkkojen perusta. Viswanath on myös langattoman viestinnän perusteet -oppikirjan toinen kirjoittaja ja lohkoketju-startup-yritys Kaleidoscopen toinen perustaja.

Pramod Viswanathin laboratorion tutkimussuunta on tiiviisti sidoksissa Sentientin tulevaisuuden suunnitelmiin. Ben, joka opetti yhdessä professori Viswanathin kanssa Princetonin yliopistossa, mainitsi viime kuussa, että eräällä kurssilla opiskelijat rakensivat ryhmissä tekoälysovelluksia lohkoketjuille ja lohkoketjusovelluksia tekoälylle, ja jotkin projektit toteutetaan mahdollisesti Sentient-alustalla.

Ben paljasti myös Viswanathin laboratorion tutkimussuuntia, mukaan lukien tekoälyagentit älykkäiden sopimusten luomiseen ja todentamiseen, älykkäät blockchain wallets automaattiseen petosten havaitsemiseen, tekoälyohjatut lohkoketjujen selaimet, on-chain- ja off-chain-mallit kaasun ennustamiseen, tekoälyohjatut Oracles, Smart DAO:t, Data DAO:t ja tekoälyohjattu edullinen cross-chain-polkujen havaitseminen.

Sentientin avustajaryhmä on yhtä vaikuttava, sillä siinä on 11 listattua avustajaa, joista neljä Washingtonin yliopistosta ja neljä Princetonin yliopistosta, jotka ovat enimmäkseen tekoälyn, lohkoketjututkimuksen ja tietojenkäsittelytieteen tutkijoita tai professoreita. Lisäksi Sandeep Nailwal totesi, että Sentientin tekoälytiimiin kuuluu veteraaneja Googlesta, DeepMindistä ja muista johtavista tekoälyalan yrityksistä.

Sentientin tiekartta

Sentient on hahmotellut selkeän etenemissuunnitelman, jonka mukaan se aikoo rakentaa Sentient AI Platformin ja lohkoketjuprotokollan lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä, minkä jälkeen se kehittää uusia perustavanlaatuisia malleja, joita yhteisö edistää, avointa AGI:tä, jota OML-malli tukee, sekä taloudellisia kannustimia ja rahanmuodostusta tekoälyn rakentajille.

Tällä vuosineljänneksellä Sentient siirtyy testivaiheeseen.

Sentientin tiekartta

Yhteenveto

Kuten Primitive Venturesin perustaja Dovey Wan totesi, olemme todistamassa ”binäärikoodin muuttumista rahakoodiksi”, ”koneohjelmien muuttumista yhteiskuntasopimusohjelmiksi” ja ”ihmiskielen muuttumista ohjelmointikieleksi”.

Tämä lähentyminen merkitsee uuden aikakauden alkua, jossa noudatetaan hajauttamisen, avoimuuden ja kollektiivisen omistajuuden periaatteita. Pantera Capitalin osakas Franklin Bi totesi lisäksi, että ”avoimet järjestelmät päihittävät suljetut järjestelmät, jolloin Open AI voittaa OpenAI:n”.

Sentientin suuri visio ”varmistaa, että tekoäly hyödyttää koko ihmiskuntaa” ei ole vain kilpailua olemassa olevien tekoälyratkaisujen kanssa, vaan sen tavoitteena on tasoittaa tietä tekoälyn älykkään harppauksen seuraavalle sukupolvelle.

Tietenkin sen toteuttamispolku ja toimintatapa vaativat vielä yksityiskohtaista hiomista, mutta jokainen yritys on tulevaisuuden mahdollisuuksien tutkimista ja harjoittelua.