Kanadan kryptovaluuttasääntelyn ja vaatimustenmukaisuuden haasteiden analysointi

Maaliskuusta 2024 alkaen Kanada on kieltänyt neljä kryptovaluuttapörssiä, mukaan lukien Catalyx, KuCoin, Poloniex ja xt.com. Toisaalta 15 kryptovaluuttakauppa-alustaa on hyväksytty toimimaan alueella.

British Columbian arvopaperikomissio (BCSC) tutki hiljattain Liquitrade Ltd:n ylläpitämää Latoken-alustaa ja havaitsi, että se toimi laittomasti BC:ssä ilman rekisteröintiä. Käyttäjät eivät itse asiassa käyneet kauppaa todellisilla kryptovaroilla, vaan he kävivät kauppaa sopimusoikeuksilla näihin varoihin. Tämä tapaus ei ainoastaan paljastanut rikkomuksia markkinoilla, vaan myös korosti kryptovaluuttasääntelyn merkitystä.

1. Tapahtuman tarkastelu

Liquitrade Ltd. tarjosi kryptovarojen kaupankäyntipalveluja Latoken-alustan kautta. BCSC:n tutkimuksessa kävi kuitenkin ilmi, että käyttäjät eivät ostaneet ja myyneet kryptovaroja vaan kävivät kauppaa näihin varoihin liittyvillä sopimusoikeuksilla.

Näitä sopimusoikeuksia pidettiin johdannaisina, ja koska Liquitrade ei ollut rekisteröity BCSC:ssä, sen toiminta julistettiin laittomaksi. BCSC totesi, että Liquitrade ei toiminut tutkinnan aikana vaaditulla tavalla yhteistyössä ja että sille voidaan määrätä seuraamuksia, kuten sakkoja ja markkinakieltoja.

Maaliskuusta 2024 alkaen Kanada on kieltänyt neljä kryptovaluuttapörssiä, mukaan lukien Catalyx, KuCoin, Poloniex ja xt.com. Sitä vastoin 15 kryptovaluuttakauppa-alustaa on hyväksytty toimimaan alueella, mukaan lukien Bitbuy, Coinbase ja Fidelity.

Liquitradeen kohdistuvat tulevat seuraamukset voivat vaihdella sakoista palvelukieltoihin.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan Liquitraden seuraamusten määrääminen on määrä saada päätökseen 14. elokuuta mennessä. Vaikka Kanada puuttuu rekisteröimättömään kryptovaluuttaan pörssit, lisensoidut kaupankäyntialustat kukoistavat edelleen.

2. Kanadan kryptovaluuttoja koskeva sääntelykehys

Aiying tarjoaa lyhyen katsauksen Kanadan kryptovaluuttasääntelyyn – Kanadan kryptovarojen sääntelystä vastaavat pääasiassa Kanadan arvopaperiviranomaiset (Canadian Securities Administrators, CSA) ja Kanadan rahoitusliiketoimien ja raporttien analysointikeskus (FINTRAC).

2.1 Tärkeimmät sääntelyelimet

CSA (Kanadan arvopaperimarkkinaviranomaiset)

  • Tehtävät: CSA vastaa kaikkien sellaisten yhteisöjen rekisteröinnistä ja sääntelystä, jotka tarjoavat kryptovarojen kaupankäynti-, säilytys-, neuvonta- tai hallinnointipalveluja, ja varmistaa, että ne noudattavat Kanadan arvopaperilakeja. CSA on julkaissut useita toimintapoliittisia asiakirjoja ja ohjeita auttaakseen yrityksiä ymmärtämään ja noudattamaan säännöksiä. Esimerkiksi vuoden 2021 sääntelykehyksessä määrätään, että kryptovarojen kaupankäyntialustojen on rekisteröidyttävä CSA:ssa ennen toimintaansa.
  • Lisensointijärjestelmä: CSA ei myönnä suoraan lisenssejä, mutta vaatii kryptovarojen kauppapaikkoja rekisteröitymään ja noudattamaan asiaankuuluvia säännöksiä. Rekisteröimättömiä yhteisöjä uhkaavat ankarat rangaistukset, kuten suuret sakot ja markkinakiellot.

FINTRAC (Kanadan rahoitustapahtumien ja -raporttien analysointikeskus)

  • Tehtävät: FINTRACin tehtävänä on rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta, ja se edellyttää, että yritykset ottavat käyttöön tiukat asiakkaan tuntemismenettelyt ja ilmoittavat säännöllisesti epäilyttävistä liiketoimista.
  • Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevat asetukset: Vuonna 2019 FINTRAC päivitti rikoksen tuottaman hyödyn (rahanpesu) ja terrorismin rahoituksen lakia vahvistaakseen entisestään kryptovarojen kaupankäyntialustojen sääntelyä ja vaati niitä rekisteröitymään FINTRACiin ja toimittamaan rahanpesuraportteja.

2.2 Keskeiset säädökset ja vaatimukset

Rekisteröinti- ja lisenssivaatimukset

Kaikkien kryptovarojen palveluntarjoajien on rekisteröidyttävä ja noudatettava Kanadan arvopaperilakeja. Laissa säädetään, että rahoituspalveluja ilman rekisteröintiä tarjoaville yhteisöille langetetaan ankaria rangaistuksia, mukaan lukien tuntuvat sakot ja markkinakiellot.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta (AML/CFT)

FINTRAC edellyttää, että yritykset tekevät KYC-tarkastuksia ja ilmoittavat epäilyttävistä liiketoimista. AML-lain vuoden 2019 päivityksessä määrätään, että kryptovarojen kauppapaikkojen on rekisteröidyttävä FINTRACiin ja toimitettava säännöllisesti AML-raportteja.

Sijoittajansuoja

CSA suojelee sijoittajia koulutuksen ja riskivaroitusten avulla ja julkaisee säännöllisesti luetteloita riskialttiista alustoista. CSA:n verkkosivustolla luetellaan kaikki rekisteröimättömät korkean riskin kryptovarojen kaupankäyntialustat, jotta sijoittajia voidaan varoittaa.

2.3 Noudattaminen ja seuraamukset

Vaatimustenmukaisuusvaatimukset

Yritysten on rekisteröidyttävä CSA:ssa ja FINTRAC:ssa ennen kryptovarojen palvelujen tarjoamista ja noudatettava asiaankuuluvia rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevia säännöksiä. Niiden on otettava käyttöön vankat sääntöjen noudattamista koskevat järjestelmät, joihin kuuluu työntekijöiden säännöllinen koulutus, tiukat KYC-menettelyt ja yhteydenpito sääntelyelimiin.

Sääntöjen noudattamatta jättämisestä määrättävät seuraamukset

Rekisteröimättömille yrityksille CSA ja FINTRAC voivat määrätä ankaria seuraamuksia, kuten sakkoja, markkinakieltoja ja rikosoikeudellista vastuuta. Esimerkiksi BCSC tutki Liquitrade Ltd:tä Latoken-alustan käyttämisestä ilman rekisteröintiä, ja se voi joutua kärsimään seuraamuksia, kuten suuria sakkoja ja markkinakieltoja.

Päätelmä

Kanada on luonut suhteellisen kattavan kehyksen kryptovaluuttasääntelylle, jota tukevat ensisijaisesti Kanadan arvopaperilainsäädäntö ja rahanpesun estämistä koskevat lait, ja valvonnasta vastaavat CSA ja FINTRAC. Vaikka nykyisillä toimintalinjoilla on onnistuttu merkittävästi suojaamaan sijoittajia ja säilyttämään markkinoiden avoimuus, tarvitaan jatkuvia päivityksiä ja parannuksia, jotta voidaan vastata uusiin riskeihin ja markkinoiden muutoksiin.