Analiza kanadske zakonodaje o kriptovalutah in izzivi glede skladnosti

Kanada je marca 2024 prepovedala štiri borze kriptovalut, med njimi Catalyx, KuCoin, Poloniex in xt.com. Po drugi strani pa je bilo 15 platformam za trgovanje s kriptovalutami odobreno delovanje v regiji.

Komisija za vrednostne papirje Britanske Kolumbije (BCSC) je nedavno preiskala platformo Latoken, ki jo upravlja podjetje Liquitrade Ltd., in ugotovila, da je v Britanski Kolumbiji delovala nezakonito in brez registracije. Uporabniki dejansko niso trgovali s pravimi kriptožetoni, temveč so trgovali s pogodbenimi pravicami do teh kriptožetonov. Ta incident ni razkril le kršitev na trgu, temveč je tudi poudaril pomen regulacije kriptovalut.

1. Pregled dogodkov

Liquitrade Ltd. je prek platforme Latoken zagotavljal storitve trgovanja s kriptožetoni. Vendar je preiskava BCSC pokazala, da uporabniki niso kupovali in prodajali kriptožetonov, temveč so trgovali s pogodbenimi pravicami do teh sredstev.

Te pogodbene pravice so veljale za izvedene finančne instrumente, in ker družba Liquitrade ni bila registrirana pri BCSC, je bilo njeno poslovanje razglašeno za nezakonito. BCSC je navedla, da podjetje Liquitrade med preiskavo ni sodelovalo, kot je bilo zahtevano, zato bi mu lahko grozile sankcije, vključno z globami in prepovedjo trgovanja.

Kanada je marca 2024 prepovedala štiri borze kriptovalut, med njimi Catalyx, KuCoin, Poloniex in xt.com. Nasprotno pa je bilo v regiji odobreno delovanje 15 platform za trgovanje s kriptovalutami, med njimi Bitbuy, Coinbase in Fidelity.

Prihajajoče sankcije proti podjetju Liquitrade lahko segajo od denarnih kazni do prepovedi opravljanja storitev.

Časovni okvir za sankcioniranje podjetja Liquitrade naj bi bil v skladu s sodnimi dokumenti končan do 14. avgusta. Medtem ko Kanada izvaja ukrepe proti neregistriranim kriptovalutam izmenjave, licencirane trgovalne platforme še naprej uspevajo.

2. Kanadski regulativni okvir za kriptovalute

Aiying ponuja kratek pregled kanadske regulativne politike na področju kriptovalut – za regulacijo kriptovalut v Kanadi skrbita predvsem kanadska uprava za vrednostne papirje (CSA) in kanadski center za analizo finančnih transakcij in poročil (FINTRAC).

2.1 Glavni regulativni organi

CSA (kanadski upravitelji vrednostnih papirjev)

  • Odgovornosti: CSA je odgovoren za registracijo in regulacijo vseh subjektov, ki ponujajo storitve trgovanja, skrbništva, svetovanja ali upravljanja s kriptoaktivnim premoženjem, pri čemer zagotavlja skladnost s kanadsko zakonodajo o vrednostnih papirjih. Organ CSA je izdal več strateških dokumentov in smernic, ki podjetjem pomagajo razumeti in upoštevati predpise. Regulativni okvir iz leta 2021 na primer določa, da se morajo platforme za trgovanje s kriptožetoni pred začetkom delovanja registrirati pri CSA.
  • Sistem izdajanja dovoljenj: CSA neposredno ne izdaja licenc, vendar od platform za trgovanje s kriptožetoni zahteva registracijo in skladnost z ustreznimi predpisi. Neregistriranim subjektom grozijo stroge kazni, vključno z visokimi globami in prepovedjo trgovanja.

FINTRAC (Kanadski center za analizo finančnih transakcij in poročil)

  • Odgovornosti: FINTRAC je zadolžen za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT) in od podjetij zahteva izvajanje strogih postopkov poznavanja strank (KYC) ter redno poročanje o sumljivih transakcijah.
  • Predpisi o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma: Leta 2019 je FINTRAC posodobil zakon o premoženjski koristi, pridobljeni s kaznivim dejanjem (pranje denarja), in financiranju terorizma, da bi dodatno okrepil ureditev platform za trgovanje s kriptožetoni in od njih zahteval registracijo pri FINTRAC ter predložitev poročil o pranju denarja.

2.2 Ključni predpisi in zahteve

Zahteve za registracijo in licenciranje

Vsi ponudniki storitev kriptoaktivnega premoženja se morajo registrirati in ravnati v skladu s kanadsko zakonodajo o vrednostnih papirjih. Zakon določa, da bodo subjekti, ki opravljajo finančne storitve brez registracije, deležni strogih kazni, vključno z visokimi globami in prepovedjo vstopa na trg.

Boj proti pranju denarja in financiranju terorizma (AML/CFT)

FINTRAC od podjetij zahteva, da izvajajo KYC in poročajo o sumljivih transakcijah. Posodobitev zakona o preprečevanju pranja denarja iz leta 2019 določa, da se morajo platforme za trgovanje s kriptožetoni registrirati pri FINTRAC in redno predložiti poročila o preprečevanju pranja denarja.

Zaščita vlagateljev

Organ CSA varuje vlagatelje z izobraževanjem in opozarjanjem na tveganja ter redno objavlja sezname platform z visokim tveganjem. Na spletnem mestu CSA so navedene vse neregistrirane visoko tvegane platforme za trgovanje s kriptožetoni, da bi opozorili vlagatelje.

2.3 Skladnost in kazni

Zahteve glede skladnosti

Podjetja se morajo registrirati pri CSA in FINTRAC, preden začnejo ponujati storitve kripto premoženja, in upoštevati ustrezne predpise o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Vzpostaviti morajo zanesljive sisteme skladnosti, vključno z rednim usposabljanjem zaposlenih, strogimi postopki KYC in vzdrževanjem komunikacije z regulativnimi organi.

Kazni za neskladnost

Za neregistrirana podjetja lahko CSA in FINTRAC uvedeta stroge kazni, vključno z globami, prepovedjo trgovanja in kazensko odgovornostjo. Na primer, podjetje Liquitrade Ltd. je preiskoval BCSC zaradi upravljanja platforme Latoken brez registracije, zato ga lahko doletijo sankcije, vključno z visokimi globami in prepovedmi trgovanja.

Zaključek

Kanada je vzpostavila razmeroma celovit okvir za regulacijo kriptovalut, ki ga podpirajo predvsem kanadski zakoni o vrednostnih papirjih in zakoni o preprečevanju pranja denarja, za nadzor pa sta odgovorna CSA in FINTRAC. Čeprav so sedanje politike precej uspešne pri zaščiti vlagateljev in ohranjanju preglednosti trga, so potrebne stalne posodobitve in izboljšave za obravnavanje nastajajočih tveganj in sprememb na trgu.