Canada’s uitdagingen op het gebied van regelgeving voor cryptocurrency en naleving analyseren

Vanaf maart 2024 heeft Canada vier cryptocurrency exchanges verboden, waaronder Catalyx, KuCoin, Poloniex en xt.com. Aan de andere kant zijn er 15 platforms voor de handel in cryptocurrency’s goedgekeurd om in de regio te opereren.

Onlangs onderzocht de British Columbia Securities Commission (BCSC) het Latoken platform dat wordt beheerd door Liquitrade Ltd. en ontdekte dat het illegaal opereerde in BC zonder registratie. Gebruikers verhandelden geen echte crypto-activa, maar contractrechten op deze activa. Dit incident legde niet alleen schendingen in de markt bloot, maar benadrukte ook het belang van de regulering van cryptocurrency.

1. Evenementbespreking

Liquitrade Ltd. leverde diensten voor de handel in crypto-activa via het Latoken-platform. Uit het onderzoek van de BCSC bleek echter dat gebruikers geen crypto-activa kochten en verkochten, maar contractrechten op deze activa verhandelden.

Deze contractrechten werden beschouwd als derivaten en aangezien Liquitrade niet geregistreerd was bij het BCSC, werden haar activiteiten illegaal verklaard. De BCSC verklaarde dat Liquitrade tijdens het onderzoek niet de vereiste medewerking heeft verleend en sancties kan krijgen, waaronder boetes en marktverboden.

Vanaf maart 2024 heeft Canada vier cryptocurrency exchanges verboden, waaronder Catalyx, KuCoin, Poloniex en xt.com. Daarentegen zijn 15 handelsplatformen voor cryptocurrency’s goedgekeurd om in de regio te opereren, waaronder Bitbuy, Coinbase en Fidelity.

De komende sancties tegen Liquitrade kunnen variëren van boetes tot dienstverboden.

De tijdlijn voor het opleggen van sancties aan Liquitrade moet volgens de rechtbankdocumenten op 14 augustus afgerond zijn. Terwijl Canada hard optreedt tegen niet-geregistreerde cryptocurrency exchanges, blijven handelsplatformen met een vergunning floreren.

2. Canada’s regelgeving voor cryptocurrency

Aiying geeft een kort overzicht van het Canadese beleid voor de regulering van cryptocurrency’s. De regulering van cryptoactiva in Canada wordt voornamelijk afgehandeld door de Canadian Securities Administrators (CSA) en het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC).

2.1 Belangrijkste regelgevende instanties

CSA (Canadian Securities Administrators)

  • Verantwoordelijkheden: De CSA is verantwoordelijk voor het registreren en reguleren van alle entiteiten die diensten aanbieden op het gebied van de handel in crypto-activa, bewaring, advies of beheer, en zorgt ervoor dat de Canadese effectenwetgeving wordt nageleefd. De CSA heeft verschillende beleidsdocumenten en richtlijnen uitgegeven om bedrijven te helpen de regelgeving te begrijpen en na te leven. Het regelgevingskader van 2021 schrijft bijvoorbeeld voor dat handelsplatformen voor cryptoactiva zich bij de CSA moeten registreren voordat ze actief mogen zijn.
  • Licentiesysteem: De CSA geeft niet rechtstreeks licenties uit, maar vereist dat handelsplatformen voor cryptomunten zich registreren en voldoen aan de relevante regelgeving. Op niet-geregistreerde entiteiten staan zware straffen, waaronder hoge boetes en marktverboden.

FINTRAC (Analysecentrum voor financiële transacties en verslagen van Canada)

  • Verantwoordelijkheden: FINTRAC is belast met verantwoordelijkheden op het gebied van witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering (AML/CFT). Bedrijven moeten strenge KYC-procedures (know-your-customer) toepassen en verdachte transacties regelmatig melden.
  • AML/CFT-regelgeving: In 2019 heeft FINTRAC de Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act bijgewerkt om de regulering van handelsplatformen voor cryptoactiva verder te versterken, door hen te verplichten zich bij FINTRAC te registreren en AML-rapporten in te dienen.

2.2 Belangrijkste regelgeving en vereisten

Registratie- en vergunningsvereisten

Alle aanbieders van crypto-activadiensten moeten zich registreren en voldoen aan de Canadese effectenwetgeving. De wet bepaalt dat entiteiten die financiële diensten aanbieden zonder registratie zware straffen krijgen, waaronder hoge boetes en marktverboden.

Anti-witwassen en terrorismefinanciering (AML/CFT)

FINTRAC vereist dat bedrijven KYC uitvoeren en verdachte transacties rapporteren. De 2019 update van de AML-wet schrijft voor dat handelsplatformen voor crypto-activa zich moeten registreren bij FINTRAC en regelmatig AML-rapporten moeten indienen.

Bescherming van investeerders

De CSA beschermt beleggers door middel van voorlichting en risicowaarschuwingen en publiceert regelmatig lijsten van platforms met een hoog risico. Op de website van de CSA staan alle niet-geregistreerde platforms voor de handel in cryptoactiva met een hoog risico om beleggers te waarschuwen.

2.3 Naleving en sancties

Vereisten voor naleving

Bedrijven moeten zich registreren bij de CSA en FINTRAC voordat ze crypto-activadiensten aanbieden en de relevante AML/CFT-regelgeving naleven. Ze moeten robuuste nalevingssystemen opzetten, inclusief regelmatige training van werknemers, strikte KYC-procedures en het onderhouden van communicatie met regelgevende instanties.

Sancties voor niet-naleving

Voor niet-geregistreerde bedrijven kunnen de CSA en FINTRAC zware straffen opleggen, waaronder boetes, marktverboden en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Liquitrade Ltd. werd bijvoorbeeld onderzocht door de BCSC voor het exploiteren van het Latoken platform zonder registratie en kan sancties krijgen, waaronder hoge boetes en marktverboden.

Conclusie

Canada heeft een relatief uitgebreid kader opgezet voor de regulering van cryptocurrency’s, voornamelijk ondersteund door de Canadese effectenwetgeving en AML-wetgeving, waarbij CSA en FINTRAC verantwoordelijk zijn voor het toezicht. Hoewel het huidige beleid er in belangrijke mate in is geslaagd om investeerders te beschermen en de transparantie van de markt te handhaven, zijn er voortdurend updates en verbeteringen nodig om opkomende risico’s en veranderingen in de markt aan te pakken.